Archief Tentoonstellingen

1 december 2019
t/m 1 maart 2020

Genesis - Harry van der Heyden (1941-2019)

Met de winterexpositie Genesis rondom de Brabantse kunstenaar Harry van der Heyden krijgen museumbezoekers een verrassend inkijkje in het scheppingsproces van deze kunstenaar, die dit voorjaar na een rijk leven overleed op 77-jarige leeftijd. Hoe kwam hij tot zijn kunst? Wat speelde er zich in zijn hoofd af? Dat is wat bezoekers in de unieke omgeving van de Udense abdij kunnen gaan ontdekken.

14 september 2019
t/m 29 september 2019

Uden (1944 – 2019) bezet, bevrijd, herinnerd

75 jaar geleden, op 18- en 19 september 1944, reden de geallieerden Uden binnen. Uden was bevrijd!

Behalve de vreugde om de bevrijding was het een periode van verwarring en groot verdriet. De expositie Uden bezet, bevrijd, herinnerd richt zich op de bewogen maand september ’44.

1 september 2019
t/m 30 november 2019

Ode aan de Collectie

Musea herbergen kunstwerken uit kerken en kastelen, uit huizen en ateliers.  Slechts zelden kan kunst vertoond worden in zijn oorspronkelijke context. Het MRK kan dat gelukkig wel. De kerncollectie is zelfs nauw verbonden met de geschiedenis van abdij waar het museum deel van uitmaakt.  

26 mei 2019
t/m 1 september 2019

De Groene Middeleeuwen

Groen is tegenwoordig een toverwoord. Maar in de middeleeuwen dacht men niet alleen groen, men was het zonder het te weten. De natuur als Gods schepping was alom aanwezig in doen en gedachte. Uit fraai geïllustreerde handschriften leren wij hoe destijds tegen planten werd aangekeken en waarvoor kruiden werden toegepast. Een selectie van deze uitzonderlijke handschriften en herbaria vormt de kern van de expositie ‘De Groene Middeleeuwen’.

Herbarium-10e-eeuw
16 februari 2019
t/m 12 mei 2019

Een gesloten paradijs

Waarom kiezen mannen en vrouwen voor een kloosterleven achter muren. Wat is hun drijfveer en wat kenmerkt dit leven in afzondering? Deze vragen staan centraal in de nieuwe presentatie die een inkijk biedt in een besloten wereld.

Het abdijcomplex, waarvan het museum deel uit maakt, is geheel van de wereld afgescheiden door een monumentale achttiende-eeuwse muur. Achter deze muur wonen al meer dan driehonderd jaar de zusters Birgittinessen in hun abdij Maria Refugie, Maria toevluchtsoord, hun gesloten paradijs.

6 november 2018
t/m 28 januari 2019

De Stad als Klooster

Vanaf 6 november 2018 presenteert het MRK Uden De Stad als Klooster, een grootse tentoonstelling over de leescultuur en devotie in stad en klooster gedurende de late middeleeuwen.

4 februari 2018
t/m 1 april 2018

Kolonisten van de Maashorst

Het MRK Uden toont Udense Merovingische grafvondsten

In 2014 werd in Uden bij toeval een Merovingisch grafveld uit de vroege middeleeuwen gevonden. Het grafveld bleek een ware schat met bijzonder glaswerk, sieraden en zwaarden. Een paar topstukken werden in oktober 2017 tijdens een drukbezochte preview voor het eerst getoond. Vanaf 4 februari wordt in de tentoonstelling ‘Kolonisten van de Maashorst’ het verhaal achter de vondsten verteld.

7 oktober 2017
t/m 31 januari 2018

Katholiek Brabant

Drie maanden lang staat het museum in het teken van de kleurrijke fotografie die Ramon Mangold maakte van het Katholieke leven in Brabant in de afgelopen tien jaar. Vanuit diverse richtingen is te zien hoe springlevend en aantrekkelijk het katholiek-religieuze leven in ons land is en hoe de kerkprovincie zich verhoudt tot de grote wereldkerk. De diversiteit van de katholieke cultuur springt naar voren in de beelden van zowel jongeren als ouderen, van de rijkdom aan liturgie, volksdevotie, processies en natuurlijk Maria.

fotografie: Ramon Mangold
15 mei 2017
t/m 13 augustus 2017

Militaire Motorbedevaart

In de maand mei trekt een groep van circa zestig (oud-) militairen naar Lourdes voor de jaarlijkse motorbedevaart. Een atypisch gezelschap van gelovigen en niet-gelovigen, op zoek naar innerlijke rust en naar de helende bijstand van Moeder Maria. Claire Felicie heeft deze bedevaart in 2015 gefotografeerd en ook in 2017 reist zij mee. Het museum toont een selectie van haar indrukken.

Tentoonstelling 'Militaire Motorbedevaart', Felicie, Omhelzing onder het kruis
21 januari 2017
t/m 30 april 2017

Confrontaties

Een langgerekte horizon van JCJ Vanderheyden naast een laatgotische Madonna, tekeningen van Henk Visch bij een Passieretabel uit 1500. Het Museum voor Religieuze Kunst te Uden combineert en confronteert verschillende wereldbeelden uit uiteenlopende tijden. Voor deze bijzondere expositie is de eigen collectie van het museum aangevuld met werken uit de ‘Collectie Uden’, een verzameling moderne Brabantse Kunst, bijeengebracht tussen 1970-1990.

20 september 2016
t/m 15 januari 2017

Sferen

de wereld van Jheronimus Bosch in dertig jaar kunstenaarschap van Marc Mulders

Sferen, Marc Mulder
3 oktober 2015
t/m 6 februari 2016

Meditatie

Steeds meer mensen zoeken naar bezinning en spiritualiteit. Ze vinden die in de kloosters en tempels, bij yoga, zen en andere meditatievormen. Mindfulness is inmiddels doorgedrongen tot de kringen van bankiers en zakenlieden. Aan dit bijzonder populaire fenomeen heeft het MRK een veelzijdige expositie gewijd.

At the Waterfall, Marina Abramovic
16 mei 2015
t/m 6 september 2015

Gods Bruiden in beeld

Een blik op een leven in dienst van God
Een tentoonstelling over twee bijzondere fotoseries. De foto’s laten het unieke leven binnen twee kloosterordes zien. Guus Bekooy fotografeerde het leven van de zusters Clarissen in Megen en Tamara Reijers legde het dagelijks leven van de Diaconessen uit Amerongen vast. Het MRK toont een uitgebreid overzicht van beide series.

Zusters Diaconessen uit Amerongen, foto Tamara Reijers
9 mei 2015
t/m 13 september 2015

Maria in kunst en devotie

Mei is traditioneel Mariamaand. In deze periode start het bedevaartseizoen naar oorden waar Maria wordt vereerd, zoals Fatima, Lourdes, maar ook dichterbij huis, naar plaatsen als Handel, Meerveldhoven, Oirschot en Ommel. De verering van Maria lijkt nauwelijks geraakt te worden door de secularisatie: Onze Lieve Vrouw is en blijft ongemeen geliefd.

Annunciatie G.B. Salvi (genoemd Sassoferrato) ca. 1650
28 februari 2015
t/m 3 mei 2015

Passie

Veel motieven in de beeldende kunst zijn ontleend aan de passietijd, de Goede Week waarin het lijden, sterven en de wederopstanding van Christus worden herdacht. Dit zijn thema’s die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. In deze tentoonstelling combineert het MRK laatmiddeleeuwse passievoorstellingen met hedendaagse interpretaties.

20 december 2014
t/m 3 mei 2015

Iconen

Voor orthodoxe christenen zijn iconen tekenen van genade. Iconen zijn als een venster, een luik tussen hemel en aarde, een afspiegeling van het goddelijke mysterie.

Tentoonstelling "Iconen"
22 november 2014
t/m 8 februari 2015

Vlucht naar Egypte

Veelvuldig is de Vlucht van Maria, Jozef en het kindje Jezus naar Egypte voorgesteld. Prenten en schilderijen weerspiegelen op fraaie wijze hoe het perspectief op dit Bijbelse thema is veranderd, hoe men in de loop der eeuwen heeft aangekeken tegen de vluchteling of de natuur. Dankzij een groot legaat van Frans van der Wiel kan het MRK een overzicht van deze ontwikkeling tonen.

Vlucht naar Egypte
15 september 2014
t/m 7 december 2014

Moderne kunst

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw verzamelt het MRK moderne religieuze kunst. Een doorsnede van dit bijzondere collectieonderdeel wordt momenteel getoond in de benedenzalen van het museum.

foto Wiesje Peels, 2010
28 juni 2014
t/m 9 november 2014

Franciscus en de Natuur

Franciscus preekte tot vogels en bloemen, wormen raapte hij op van de grond zodat zij niet door voetgangers na hem vertrapt zouden worden. Werelddierendag, 4 oktober, feestdag van Franciscus (1180-1226) herinnert ons aan de vergaande liefde voor de natuur van de heilige uit Assisi. Deze zomer wijdt het MRK Uden een expositie aan de patroon van de dieren. De expositie wordt ondersteund door excursies naar de bijzondere tuinen van Franciscanenkloosters in Megen en Velp, workshops, lezingen en andere activiteiten.

Franciscus tussen de vogels F. Coppola Castaldo, 1878 Collectie MRK Uden
5 april 2014
t/m 31 augustus 2014

Vast Geloof

religieuze kunst van gedetineerden

Religieuze beleving blijkt in de gesloten omgeving van de gevangenis een wezenlijke inspiratiebron. 

Geloof, in de ruimste zin van het woord, komt dan ook in de geëxposeerde schilderijen, tekeningen en beelden tot uitdrukking. Een cel kennen we ook uit het klooster. Is het misschien daarom dat in isolement en gedwongen of vrijwillige afstand van de wereld het verlangen naar God, de Goden en Godinnen zo aanwezig is? Was Jezus ook niet ooit een ter dood veroordeelde gevangene? 

Vast Geloof, religieuze kunst van gedetineerden
15 maart 2014
t/m 9 juni 2014

Weg van de Passie

Staties die fascineren en provoceren

De kruisweg, de lijdensweg van Jezus, wordt als een zinnebeeld van menselijk lijden beschouwd en heeft een ongekende schat aan beeldende kunst, poëzie, literatuur, film en muziek opgeleverd.

Hoes van de single met 'Ecce Homo', 1981, van Serge Gainsbourg (1928-1991)
18 januari 2014
t/m 28 februari 2014

Het Isenheimer Altaarstuk

Isenheim 1515 – Den Haag/Uden 2014

Het Isenheimer Altaar van Matthias Grünewald uit 1515 is voor veel hedendaagse kunstenaars een grote inspiratiebron geweest. De heftige dramatiek waarmee het lijden van Christus aan het kruis is afgebeeld, de indrukwekkende weergave van de opstanding, het hallucinerende engelconcert bij de verkondiging van Maria, de verzoekingen van St. Antonius, het geluk van Maria met haar pasgeboren kindje met uitzicht op een gigantisch goddelijk hemelgewelf. Alles is erin te vinden - de grote thema’s van de mensheid.

Het beroemde altaarstuk van Matthias Grünewald, ontleed, gekopieerd en geherinterpreteerd door studenten aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst Den Haag
5 oktober 2013
t/m 16 maart 2014

Russische Iconen

In 2013 wordt de relatie tussen Rusland en Nederland feestelijk herdacht. Ter gelegenheid hiervan organiseert het MRK in samenwerking met de Udense organisatie ‘Venster naar Rusland’ een iconenexpositie. De bijzondere eigen collectie van het museum is voor deze gelegenheid aangevuld met een aantal bruiklenen. Hieronder een zeldzame reis iconostase uit de vroege 18e eeuw.

Moeder Gods van Kostroma, Feodorovskaja Rusland, 1820 en Moeder Gods van de hymne Rusland, 1800-1850
14 september 2013
t/m 5 januari 2014

300 jaar abdij Uden

www.300jaarabdij-uden.nl
Met de expositie wordt herdacht dat drie eeuwen geleden de zusters birgittinessen gedwongen werden hun klooster in Rosmalen te verlaten en onderdak vonden Uden, een dorp in het Land van Ravenstein. 

1 juni 2013
t/m 18 augustus 2013

hortus conclusus

Het MRK beschikt over een prachtige kruidentuin, een oase begrensd door museum- en kloosterbebouwing, een hortus conclusus omsloten door een monumentale achttiende-eewse muur. Met bijdragen van kunstenaars en architecten, met miniaturen in middeleeuwse handschriften, rondleiding en excursies naar de kloostertuinen van de franciscanen van Megen en de kapucijnen van Velp wordt deze zomer aandacht geschonken aan dit bijzondere onderdeel van het museum.

Kruidentuin museum
16 maart 2013
t/m 5 mei 2013

Passie

Middeleeuwse en moderne interpretaties van het lijden en de opstanding van Christus
Veel motieven in de beeldende kunst zijn ontleend aan de passietijd, aan de Goede Week. Lijden en opstanding, dood en verrijzenis zijn thema’s die de actualiteit van de tijd overstijgen. In de expositie die midden in de aankomende passietijd opent, zal het Museum voor Religieuze kunst in Uden laatmiddeleeuwse passievoorstellingen combineren met hedendaagse interpretaties.

Paasmorgen, Gijs Frieling, 1996
26 januari 2013
t/m 10 maart 2013

Iconen

Het MRK beschikt over een omvangrijke collectie bijzondere iconen. Uit deze verzameling is een selectie gemaakt. De nadruk ligt op de feestdagen en de iconen van de Moeder Gods. Van deze Moeder Gods iconen zijn er alleen in Rusland al tientallen varianten in omloop gebracht.

Iconen
9 december 2012
t/m 6 januari 2013

Feestelijke Kerst in het museum

Op zaterdag 8 december opent de expositie met middeleeuwse kerstvoorstellingen en een grote verscheidenheid aan kerststallen. De stallen vertellen in vele vormen en varianten het verhaal van de geboorte van Christus zoals die beleefd wordt in Europa, maar ook in landen daarbuiten. Onder de stallen veel bruiklenen uit de collectie Houtzager van Museumpark Orientalis. Uit de collectie van het MRK zal o.a. de kerstboomstal van Guido Geelen en Piet Hein Eek worden opgesteld.

De kerst-boom-stal van Guido Geelen en Piet Hein Eek, 2009-2009, metaal en glas
18 november 2012
t/m 5 december 2012

Sinterklaasmuseum voor groot en klein

Waar men bij een museum al snel denkt aan de geschiedenis van de goedheiligman, gaat het dit keer vooral om het feest, zoals het nu gevierd wordt, maar ook zoals het vroeger was. Deze ontwikkeling valt af te lezen aan de collectie Sinterklaaspapier van Madelein Duyvestijn waarop we in vele vertrouwde en oude taferelen en dessins Sinterklaas kunnen volgen vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw tot heden. De collectie Duijvestijn is vermaard en mag zich al enige tijd verheugen over ruime aandacht in de landelijke media.

Alpi Marittime—Continuerà a crescere tranne che in quel punto, Giuseppe Penone (Maritime Alps—It Will Continue to Grow Except at That Point), 1968/2003
16 juni 2012
t/m 11 november 2012

De Boom

in natuur, cultuur en religie
Mens en boom zijn tegenpolen. De mens is rusteloos, de boom een baken van stabiliteit. De wortels en takken, stabiliteit en vitaliteit van de boom hebben hun weerslag gekregen in vele gezegden en spreekwoorden, in mythen en sagen, in kunst en religie. Vaak is de boom het oudste levensteken in onze omgeving. Daarmee is de boom niet alleen een bron van levenskracht, maar ook een zinnebeeld van kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Het omvallen van een boom voelt als de ondergang van een tijdperk.

25 februari 2012
t/m 22 april 2012

I Riti della Settimana Santa in Sicilia

foto’s van Willem Kuijpers
Willem Kuijpers fotografeerde de afgelopen jaren de Goede Week processies op Sicilië. Anders dan in Spanje dragen de festiviteiten op Sicilië een meer lokaal karakter. De beelden tonen tableaux vivants in Buseto Palizzolo, gemaskerde Christusfiguren in Marsala, geëmotioneerde dragers te Trapani, maar ook het lange wachten van deelnemers en omstanders. Willem Kuijpers is op freelance basis verbonden aan het museum.

I Riti della Settimana Santa in Sicilia`,foto’s van Willem Kuijpers
25 februari 2012
t/m 22 april 2012

Kleurrijke Nonnen

Ton Jansen
Naar aanleiding van de komst van het ziekenhuis Bernhoven naar Uden schilderde Ton Jansen een serie van 50 kleine doeken met religieuzen als thema. Jansen verbeeldt de zusters op telkens andere wijze: devoot, aan het werk, in een gedetailleerde dan weer in een meer globale stijl. De serie is bedoeld als een eerbetoon aan de zusters die voorheen het werk in het ziekenhuis verrichtten.

Kleurrijke Nonnen, Ton Jansen
12 december 2011
t/m 19 februari 2012

Kerststal van Karton voor duizend Kinderzielen

Wat maakt de kerststal zo bijzonder en geliefd? Misschien wel dat je er zo makkelijk bij kan gaan staan, niet afstandelijk als een toeschouwer, maar als deelnemer. Wij voelen ons allemaal als een herder betrokken bij de geboorte van het Kind.
Leerlingen van de Tandem, obs te Uden aan het werk
5 november 2011
t/m 19 februari 2012

Iconen

De omvangrijke collectie Iconen van het museum is vermaard en geliefd onder het publiek. Wegens ruimtegebrek is dit onderdeel echter vaak niet te zien. De kerstperiode 2011-2012 zal dit worden goedgemaakt met een ruime presentatie in de benedenzalen. De collectie is beschreven in een fraaie boek (hardcover) getiteld Iconen in de Abdij, dat tijdens de expositie te verkrijgen is voor de actieprijs van € 10,-

Engelen-Deëisis, Rusland, ca. 1700
22 oktober 2011
t/m 27 november 2011

Aanwinsten

Dankzij de genereuze steun van particulieren en instellingen, kloosters en parochies, de Stichting Vrienden van het MRK en subsidiënten mag het museum ieder jaar weer een aantal waardevolle aanwinsten aan haar collectie toevoegen. De oogst van 2010-2011 bestaat onder andere uit een schenking van de kunstenaars Marc Mulders en Reinoud van Vught en een drieluik van Frans Kops uit 1913. Dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Brabant kon de collectie moderne religieuze kunst worden aangevuld met werken van Roy Villevoye, Erzsébet Baerveldt, Rinke Nijburg en Bas Meerman.

Hoofd van de apostel Paulus, Erzsébet Baerveldt, 2008
15 september 2011
t/m 8 januari 2012

Vorst(in) van de Maashorst

Rijk vorstengraf uit de prehistorie
Bronzen arm- en enkelbanden, spelden en vlechtringen, toiletgerei en delen van een lijkwade hebben archeologen van de Universiteit Leiden gevonden in het ongewoon rijke graf van een prehistorische vorst(in). Het graf ligt in het natuurgebied De Maashorst in de gemeente Uden. De vorst(in) is hier 2600 jaar geleden midden in een uitgestrekte begraafplaats uit de late prehistorie met veel uiterlijk vertoon begraven. De vondsten zijn vanaf donderdag 15 september te zien in het MRK.

14 mei 2011
t/m 9 oktober 2011

Een weg van sterren... pelgrimage & Santiago

De succesvolle tentoonstelling ‘Een weg van sterren… pelgrimage & Santiago’ is inmiddels beëindigd. Het gedeelte over de ervaringen van de hedendaagse pelgrims – met o.a. foto’s van Wiesje Peels – is nog te zien t/m zondag 23 oktober. Bekijk voor meer informatie de tentoonstellings website

Een weg van sterren