Kloosterenclave
Ons land kent een 'Bijbelbelt'. Minder bekend is dat ons land ook over een 'klooster-bedevaartbelt' beschikt, die gesitueerd is in het noordoosten van Brabant. Deze concentreert zich rond plaatsen als Ravenstein, Uden, Handel, Gemert en Boxmeer. Het is een regio die in de zeventiende en achttiende eeuw opgedeeld was in zogenaamde vrije heerlijkheden die in meerderheid bestuurd werden door buitenlandse mogendheden. In deze enclaves was het katholieken toegestaan hun geloof in het openbaar te belijden, kloosters te vestigen en op bedevaart te gaan naar een heiligdom.

Abdij Maria Refugie
Museum Krona ligt midden in dit gebied en is gevestigd in het complex van een van de oudste kloosterstichtingen van ons land, de birgittijnse Abdij Maria Refugie, die in 1713 gedwongen vanuit Rosmalen naar Uden verhuisde. De abdij, in anciënniteit de eerste onder de huidige birgittijnse kloosters, wordt nog steeds bewoond door volgelingen van de H. Birgitta van Zweden. Zij vormt met haar gebouwen en interieur een uiterst gaaf voorbeeld van kloosterbouw uit het begin van de achttiende eeuw. Voor Nederland is het een cultuurdocument van de eerste orde waar middeleeuws gedachtegoed, birgittijnse spiritualiteit en de eenentwintigste eeuw harmonieus in elkaar overvloeien. Zeker nu de oude abdijvleugels totaal zijn gerenoveerd voor museaal gebruik en vele beelden, ooit uit armoede verkocht, vanuit het Rijksmuseum zijn teruggekeerd naar de plek van herkomst.

Birgittijnse kroon
De zusters Birgittinessen zijn herkenbaar aan hun grijze habijt, zwarte sluier en Birgittijnse kroon. Dit kroontje bestaat uit drie witte banden die met elkaar verbonden zijn. Zij vormen een cirkel, zonder begin en zonder einde, rond het hoofd en een kruis over het hoofd. Daar waar de banden elkaar ontmoeten, op de vijf raakvlakken, zitten vijf rode punten. Zij herinneren aan de vijf wonden van Christus. Pure symboliek dus.

Lees meer over de zusters Birgittinessen op www.abdijuden.nl

Documentaire
Naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de abdij in 2013 is de documentaire 'Een eiland in de tijd' geproduceerd. In 30 minuten krijgt u een goed inzicht in het leven van de zusters in de abdij.

Bekijk de documentaire 'Een eiland in de tijd' hier