Culturele ANBI
Het Museum voor Religieuze Kunst is aangemerkt als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent onder meer dat een gift aan de stichting leidt tot een extra belastingvoordeel. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting 

ANBI gegevens van het Museum voor Religieuze Kunst

Visie
Het MRK Uden, het grootste museum voor religieuze kunst in Zuid-Nederland, is een toonaangevende instelling op het gebied van historische en hedendaagse religieuze kunst. Het MRK heeft tot doel het religieus - merendeels katholiek - erfgoed te behouden, te beschrijven en te presenteren. Het doet dat vanuit een unieke locatie, een historische, nog door zusters Birgittinessen bewoonde abdij met kruidentuin, gelegen aan de rand van Uden, in een groene, landelijk aandoende omgeving. Zowel de collectie als het abdijgedeelte van het museum zijn nationaal monument. Door de unieke locatie in een nog levende abdij verbindt het MRK kunst, geschiedenis en mensen. Het MRK Uden biedt een podium waar kunst, geschiedenis en religie elkaar ontmoeten. Het is een continu lerende organisatie met als uitdaging het toegankelijk maken van de collectie en het gebouw met kruidentuin voor liefhebbers, met specifieke aandacht voor jongere generaties.

Missie

 • Religieuze kunst is en blijft kernpunt voor het MRK, maar mede met name het kloosterelement heeft nog veel ongebruikte potentie en behoeft extra aandacht.
 • Educatie is en blijft een belangrijke prioriteit. 
 • Museumcomplex, kruidentuin en collectie aansprekend maken voor een breed samengesteld (inter)nationaal publiek. voor de bezoekers van vandaag, van welke religieuze of niet-religieuze achtergrond ook. 
 • Begrip en interesse kweken voor kunst en religie. 
 • Met enkele vaste medewerkers en een groot aantal toegewijde vrijwilligers bijzondere en innovatieve educatieve projecten en exposities maken. 
 • In samenwerking met verwante instellingen het religieus erfgoed behouden en beheren voor de toekomst door het voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. 
 • De huidige collectie beter laten renderen door deze ook elders in het land tentoonstellen en daarmede dit nationaal monument ook nationaal op de kaart te zetten.

Doelstellingen 2013-2016

 • Extra aandacht geven aan het kloosterelement binnen het kerkelijk erfgoed en benutten van de extra potentie in deze. 
 • In dat kader ook intensivering van de samenwerking met kloosters in de regio Noordoost Noord-Brabant, met oog op het behoud van de unieke monumenten en de realisering van uniek, hoogwaardig toerisme. 
 • Uitzetten van de succesvolle educatieve projecten voor primair onderwijs in een bredere regio en uitbreiden van projecten voor het voortgezet onderwijs. 
 • In het kader van doelgroepenbeleid meer aandacht voor activiteiten en arrangementen voor jongeren, maar ook benaderen van jongeren als vrijwilliger. 
 • In dat kader ook de betekenis en waarde van de levende abdij (Maria Refugie) meer zichtbaar maken voor de bezoeker; kapel en voorhof standaard opnemen in de rondleidingen. 
 • Verbreding van het aanbod in vorm van lezingen, workshops, creatie studieplekken, enz. 
 • Verbreding van de exploitatie door de ontwikkeling van meer commerciële activiteiten. 
 • Volledige ontsluiting van de collectie online, i.s.m. verwante instellingen. 
 • Aantrekkelijker en interactiever maken van de presentatie van de collectie door gebruik te maken van nieuwe media, touchscreens e.d. 
 • Verhoging bezoekersaantallen naar 20.000 per jaar; vergroting vooral van het aantal betalende bezoekers.

Beloningsbeleid medewerkers en bestuur
Medewerkers worden betaald conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Het bestuur is onbezoldigd.

Uitgevoerde activiteiten  
Het Museum voor Religieuze Kunst organiseert tentoonstellingen, bijzondere activiteiten: Plusmenu, MIM, lezingen en excursies

Jaarrekening 2015
Hier kunt u de jaarrekening 2015 van het MRK inzien. (PDF)